Kiếm tiền với SMS, cách kiếm tiền mới 2017

Kiếm tiền với SMS, đây là cách kiếm tiền mới hiện nay được nhiều pro sử dụng, đó là dùng hình thức chia sẻ một sản phẩm họ làm ra có giá trị cho cộng đồng, sau đó up sản phẩm đó lên 1 trang sms, và người dùng muốn sử dụng sản phẩm thì chỉ có cách download từ hệ thống sms với phí từ 5k trở nên, mình sẽ viết sau hình thức kiếm tiền này cho mọi người hiểu hơn

Bài viết liên quan